giấy phép lao động hết hiệu lực bao nhiêu ngày thì bị xử phạt

Người sử dụng lao động hoặc lao động người nước ngoài cần xin gia hạn giấy phép lao động trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày còn hạn, nếu để hết hiệu lực mà vẫn làm việc tại Việt Nam thì bị xử phạt hành chính đồng thời người nước ngoài có thể bị trục xuất. Câu hỏi đặt ra: Giấy phép lao động hết hiệu lực bao nhiêu ngày thì bị xử phạt?.

Theo nghị định mới nhất của Chính phủ Việt Nam số 12/2022/NĐ-CP ký ngày 17/01/2022, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà giấy phép lao động hết hiệu lực, thì cả người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài đều bị xử phạt, mức xử phạt mới nhất được áp dụng theo quy định tại mục 3, 4, 5 của Điều 32.

Giấy phép lao động hết hiệu lực bao nhiêu ngày thì bị xử phạt?

Trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động phải thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài để nộp lại cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động thương binh và Xã hội, kèm văn bản nêu rõ lý do thu hồi, kể cả trường hợp không thu hồi được.

Nếu để quá thời hạn 15 ngày kể trên mà không có biện pháp thu hồi hay gia hạn (cấp mới/cấp lại) giấy phép lao động, người nước ngoài có giấy phép lao động hết hiệu lực mà vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp sử dụng lao động, người nước ngoài đều bị xử phạt hành chính (tối đa 25 triệu).

Để tránh trường hợp bị phạt như trên, Bạn có thể xem thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất hoặc liên hệ hỗ trợ xử lý thu hồi và gia hạn giấy phép lao động theo thông tin:

 • Hotline: 0904 895 228 – 0917 163 993 (tel/zalo/whatsapp).
 • Tel: 024 3724 5292 – 028 3824 8838.
 • Email: [email protected].

Do vậy, nếu bạn thắc mắc: “Giấy phép lao động hết hiệu lực bao nhiêu ngày thì bị xử phạt?”, lời khuyên từ chuyên gia là đừng để giấy phép lao động hết hiệu lực dù chỉ một ngày, nếu điều đó xảy ra phải ngay lập tức có biện pháp thu hồi và xin gia hạn nếu người nước ngoài tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp.

1. Giấy phép lao động hết hiệu lực trong các trường hợp nào?

Điều 156 của Bộ Luật lao động 2019, số 45/2019/QH14 quy định rõ các trường hợp Giấy phép lao động của người nước ngoài được coi là hết hiệu lực như sau:

 • Giấy phép lao động hết thời hạn.
 • Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và lao động người nước ngoài chấm dứt.
 • Hoặc nội dung làm việc trong hợp đồng lao động không đúng nội dung giấy phép lao động đã cấp.
 • Người lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã cấp.
 • Hợp đồng là cơ sở phát sinh giấy phép lao động của người lao động nước ngoài hết hạn hoặc chấm dứt.
 • Hoặc có thông báo từ doanh nghiệp nước ngoài thôi cử lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp tổ chức Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài ở Việt Nam chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài.

Chú ý: Thời hạn hợp đồng lao động của người nước ngoài không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động (quy định tại Điều 151, Bộ Luật Lao động 2019).

2. Mức phạt người nước ngoài sử dụng giấy phép lao động hết hiệu lực

 • Phạt tiền từ 15.000.000đ – 25.000.000đ đối với lao động là người nước ngoài sử dụng giấy phép lao động hết hiệu lực làm việc tại Việt Nam.
 • Đồng thời lao động nước ngoài còn bị trục xuất khỏi Việt Nam.

3. Mức phạt người sử dụng lao động nước ngoài dùng giấy phép lao động hết hiệu lực

 • Phạt từ 30.000.000đ – 45.000.000đ: nếu để số lao động nước ngoài vi phạm từ 1 đến 10 người.
 • Từ 45.000.000đ – 60.000.000đ: vi phạm từ 11 đến 20 người.
 • Phạt 60.000.000đ – 75.000.000đ: với vi phạm từ 21 người trở lên.

Đồng thời, theo điều 3 cũng của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động tuyển dụng lao động từ 6-12 tháng.

4. Bộ phận tư vấn xử lý giấy phép lao động hết hiệu lực

 • Hotline: 0904 895 228 – 0917 163 993 (Tel/zalo/whatsapp).
 • Tel: 024 3724 5292 – 028 3824 8838.
 • Email: [email protected].

Trong mọi trường hợp phát hiện ra giấy phép lao động hết hiệu lực, đừng lo lắng hay sợ hãi, hãy nghe tư vấn hướng xử lý và xin cấp lại, gia hạn giấy phép lao động gấp từ chuyên gia có kinh nghiệm thực tế trên 18 năm.

Chuyên gia sẽ hướng dẫn các bước xử lý và cung cấp dịch vụ khẩn gấp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức với:

 • Thời gian gia hạn khẩn gấp nhất.
 • Trong trường hợp bạn tự đi làm sẽ mất khoảng 30 ngày làm việc và chắc chắn không xử lý được những tình huống phát sinh ngoài mong muốn.
 • Được xuất hóa đơn VAT.

Kể cả Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài muốn chấm dứt hợp đồng với người nước ngoài và ngược lại, hay lao động nước ngoài đã bỏ đi nơi khác làm việc, không tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp đã làm giấy phép lao động trước đây, Greencanal sẽ giúp doanh nghiệp thu hồi giấy phép lao động để không còn các vấn đề pháp lý với lao động đó.

  ĐĂNG KÍ HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

  Liên hệ