skip to Main Content

Gia Hạn Visa Cho Quốc Tịch Mỹ Tại Việt Nam

  • 10/09/2019

Việt Nam hiện nay đang là một đất nước nổi tiếng với các cảnh quan thiên nhiên đẹp, cơ hội đầu tư, phát triển lớn hấp dẫn du khách nước ngoài và đặc biệt một trong số đó là nước…

Phí Gia Hạn Visa Cho Người Nước Ngoài

  • 10/09/2019

Phí gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam quy định như thế nào ?  Phí gia hạn visa cho người nước ngoài dựa trên những căn cứ nào ? Mức thu lệ phí gia hạn visa như…

Công Văn Nhập Cảnh

Dịch vụ làm visa nhập cảnh Việt Nam

  • 10/09/2019

Người nước ngoài không nằm trong diện miễn thị thực, muốn nhập cảnh vào Việt Nam Dạng du lịch, công tác, lao động, thăm thân , đầu tư,.. cần có Visa. Có 2 cách để xin visa nhập cảnh vào Việt…

Back To Top