skip to Main Content

Visa hết hạn có được xuất cảnh không?

  • 10/09/2019

Quá hạn visa ? Visa hết hạn có được xuất cảnh không? Mức xử phạt quá hạn visa như thế nào? Xử lý quá hạn visa?  Đó chắc là vấn đề thắc mắc mà nhiều người nước ngoài quá hạn…

Xử lý người nước ngoài hết hạn visa

  • 10/09/2019

Hướng dẫn cách xử lý khi người nước ngoài hết hạn visa Việt Nam hoặc đã quá hạn một ngày trở lên. Khuyến cáo khi ở trong tình trạng quá hạn, người nước ngoài tuyệt đối không được tự ý…

Quá hạn visa Việt Nam – Mức phạt quá hạn visa

  • 10/09/2019

Quá hạn visa Việt Nam – Mức phạt quá hạn visa như thế nào? Bạn đang băn khoăn lo lắng khi không biết nên sao để được xuất cảnh hay gia hạn visa Việt Nam để ở lại Việt Nam.…

Visa hết hạn – Visa hết hạn phải làm sao?

  • 10/09/2019

VISA HẾT HẠN – VISA HẾT HẠN PHẢI LÀM SAO ? Visa của bạn đang trong tình trạng hết hạn hoặc đã quá hạn visa Việt Nam một thời gian, giờ đây bạn không biết nên xử lý visa hết…

QUÁ HẠN VISA VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAN

  • 10/09/2019

Qúa hạn visa đối với người mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan sẽ bị xử phạt như thế nào?  Quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam theo dạng Du lịch ( DL ), Công Tác hay còn gọi…

Back To Top