skip to Main Content

Xử lý người nước ngoài hết hạn visa

Hướng dẫn cách xử lý khi người nước ngoài hết hạn visa Việt Nam hoặc đã quá hạn một ngày trở lên. Khuyến cáo khi ở trong tình trạng quá hạn, người nước ngoài tuyệt đối không được tự ý…

Gia Hạn Visa Cho Người Ấn Độ ở Việt Nam

Gia hạn visa cho người Ấn Độ tại Việt Nam như thế nào? Hồ sơ xin gia hạn visa có khó không? Mọi vấn đề thắc mắc về gia hạn visa cho người Ấn Độ sẽ được Greencanal Travel tư…

Back To Top