skip to Main Content

Xử lý người nước ngoài hết hạn visa

  • 10/09/2019

Hướng dẫn cách xử lý khi người nước ngoài hết hạn visa Việt Nam hoặc đã quá hạn một ngày trở lên. Khuyến cáo khi ở trong tình trạng quá hạn, người nước ngoài tuyệt đối không được tự ý…

Back To Top