skip to Main Content
Hướng Dẫn Làm Work Permit

Hướng dẫn cách làm Work Permit mới nhất

  • 07/12/2019

Hướng dẫn cách làm Work Permit mới nhất cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Về chi tiết hồ sơ cần chuẩn bị theo hướng dẫn chi tiết và cách thức nộp hồ sơ xin work permit,…

Giấy Phép Lao động

Làm Work Permit ( Giấy phép lao động) Tại Bình Dương

  • 10/09/2019

Visa Greencanal Travel cơ quan đại diện làm Work Permit ( giấy phép lao động ) tại Bình Dương cho người nước ngoài một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác nhanh , đảm bảo tiết kiệm thời gian và…

Giấy Phép Lao động

Làm Work Permit Cho Người Trung Quốc tại Hà Tĩnh

  • 10/09/2019

Visa Greencanal Travel cơ quan đại diện làm Work Permit ( giấy phép lao động ) cho người Trung Quốc tại Hà Tĩnh đang làm việc tại một số công ty có vốn đầu tư của người Trung Quốc, một cách…

Làm Work Permit Cho Giáo Viên Nước Ngoài

Tư Vấn Làm Work Permit Cho Giáo Viên Nước Ngoài

  • 10/09/2019

Tư vấn Làm work permit ( giấy phép lao động ) cho giáo viên nước ngoài tại Việt Nam – Gọi Ngay : 0917 163 993. Giấy phép lao động Việt Nam là giấy phép lao động được phép làm…

Back To Top