skip to Main Content
Giấy Phép Lao động

Làm Work Permit ( Giấy phép lao động) Tại Bình Dương

  • 10/09/2019

Visa Greencanal Travel cơ quan đại diện làm Work Permit ( giấy phép lao động ) tại Bình Dương cho người nước ngoài một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác nhanh , đảm bảo tiết kiệm thời gian và…

Giấy Phép Lao động

Làm Work Permit Cho Người Trung Quốc tại Hà Tĩnh

  • 10/09/2019

Visa Greencanal Travel cơ quan đại diện làm Work Permit ( giấy phép lao động ) cho người Trung Quốc tại Hà Tĩnh đang làm việc tại một số công ty có vốn đầu tư của người Trung Quốc, một cách…

Giấy Phép Lao động

Làm Work Permit Cho Người Philippines

  • 10/09/2019

Visa Greencanal Travel cung cấp dịch vụ làm work permit cho người Philippines – Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người Philippines tại Việt Nam. Visa Greencanal Travel sẽ tư vấn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy…

Back To Top