skip to Main Content
Hướng Dẫn Làm Work Permit

Hướng dẫn cách làm Work Permit mới nhất

Hướng dẫn cách làm Work Permit mới nhất cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Về chi tiết hồ sơ cần chuẩn bị theo hướng dẫn chi tiết và cách thức nộp hồ sơ xin work permit,…

Giấy Phép Lao động

Làm Work Permit Cho Người Trung Quốc tại Hà Tĩnh

Visa Greencanal Travel cơ quan đại diện làm Work Permit ( giấy phép lao động ) cho người Trung Quốc tại Hà Tĩnh đang làm việc tại một số công ty có vốn đầu tư của người Trung Quốc, một cách…

Back To Top