skip to Main Content
Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Gấp

Gia hạn thẻ tạm trú gấp, nhanh, cấp tốc, khẩn

  • 28/12/2019

Gia hạn thẻ tạm trú gấp, nhanh, khẩn, cấp tốc. Dịch vụ trọn gói hỗ trợ người nước ngoài sắp hết hạn hoặc đã quá hạn thẻ tạm trú, cần gia hạn gấp với thời gian nhanh chóng chỉ trong…

Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Quá Hạn

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú quá hạn năm 2020

  • 18/12/2019

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú quá hạn nhanh nhất trong 24h, 1-3 ngày. Xử lý quá hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài trọn gói theo đúng nguyện vọng, gỡ phạt vi phạm, gia hạn tiếp tục…

Phạt Quá Hạn Thẻ Tạm Trú

Quá hạn thẻ tạm trú có bị phạt không?

  • 14/12/2019

Quá hạn thẻ tạm trú có bị phạt không? Nếu đã quá hạn thẻ tạm trú thì cách giải quyết nên như thế nào để người nước ngoài có thể tiếp tục ở lại Việt Nam sinh sống và làm…

Back To Top