skip to Main Content

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu?

Sở hữu thẻ tạm trú, người nước ngoài được chính phủ Việt Nam bảo hộ, lưu trú lâu dài mà không cần gia hạn visa nhiều lần, xuất nhập cảnh bằng thẻ tạm trú, bảo lãnh được người thân sang…

Làm thẻ tạm trú cho con là người nước ngoài

Làm thẻ tạm trú cho con là người nước ngoài là nhu cầu hợp lý cho thân nhân người nước ngoài ở Việt Nam được lưu trú hợp pháp lâu dài, ổn định, không phải gia hạn visa nhiều lần.…

Back To Top