skip to Main Content
Phạt Quá Hạn Thẻ Tạm Trú

Quá hạn thẻ tạm trú có bị phạt không?

Quá hạn thẻ tạm trú có bị phạt không? Nếu đã quá hạn thẻ tạm trú thì cách giải quyết nên như thế nào để người nước ngoài có thể tiếp tục ở lại Việt Nam sinh sống và làm…

Call Now

Back To Top