thủ tục xin visa nauy cho thuyền viên việt nam

Thủ tục xin visa Nauy cho thuyền viên Việt Nam

Thuyền viên đến Nauy làm việc, công tác tại khu vực tàu và cảng biển đều bắt buộc phải có thị thực công tác, làm việc đúng với mục đích nhập cảnh. Để hoàn thành thủ tục xin visa Nauy […]

Thủ tục xin visa Nauy cho thuyền viên Việt Nam Xem tiếp