công dân việt nam sang thái lan công tác cần gì

2022, công dân Việt Nam sang Thái Lan công tác cần thủ tục gì?

Công dân Việt Nam được Hoàng gia Thái Lan miễn thị thực tối đa 30 ngày nếu bạn có hộ chiếu và Thái Lan Pass (Thẻ Thái Lan), tuy nhiên để ở lâu hơn 30 ngày hoặc muốn làm việc, […]

2022, công dân Việt Nam sang Thái Lan công tác cần thủ tục gì? Xem tiếp