nâng thời hạn tạm trú e-visa nhập cảnh việt nam 15/08

Thời hạn miễn thị thực, e-visa nhập cảnh Việt Nam từ 15/8/2023

Từ 15 ngày lên 45 ngày và 30 ngày lên 90 ngày, thời hạn tạm trú của miễn thị thực, e-visa nhập cảnh Việt Nam từ 15/8/2023 đã được nâng lên cho công dân các quốc gia và vùng lãnh […]

Thời hạn miễn thị thực, e-visa nhập cảnh Việt Nam từ 15/8/2023 Xem tiếp