nếu về việt nam không có visa thì phải làm sao nhập cảnh

Nếu về Việt Nam không có visa thì phải làm sao?

Người nước ngoài chỉ cần xuất trình các giấy tờ sau để được nhập cảnh tại các sân bay, cửa khẩu nếu về Việt Nam không có visa: Thực tế có nhiều lý do khiến cho người nước ngoài lên […]

Nếu về Việt Nam không có visa thì phải làm sao? Xem tiếp