phí gia hạn giấy phép lao động

Phí gia hạn giấy phép lao động bao nhiêu?

Kể từ năm 2022, Phí gia hạn giấy phép lao động bao nhiêu? Vì mỗi Tỉnh / Thành phố đều có quy định mức lệ phí gia hạn giấy phép lao động khác nhau, nhưng phần lớn quy định phí […]

Phí gia hạn giấy phép lao động bao nhiêu? Xem tiếp