skip to Main Content
Giấy Phép Lao động

Làm Work Permit Cho Khách Trung Quốc.

Người quốc tịch Trung Quốc làm việc tại Việt Nam theo dạng visa Công Tác, Đầu Tư cần làm work permit tại Việt Nam, Vậy làm work permit cho khách Trung Quốc cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ…

Back To Top