đi mông cổ có cần visa không? quy định thủ tục nhập cảnh 2023

2023, Đi Mông Cổ có cần visa không?

Mông Cổ đã cho phép du khách người Việt Nam không cần visa nhập và xuất cảnh trong thời gian lưu trú 30 ngày, hiệu lực từ ngày 07/03/2024 đến hết năm 2025. Đây là thông tin chính xác để […]

2023, Đi Mông Cổ có cần visa không? Xem tiếp