làm visa có xuất hóa đơn VAT, GTGT

Cách xuất hóa đơn GTGT dịch vụ làm visa

Cách xuất hóa đơn GTGT – VAT dịch vụ làm visa, hỗ trợ các đơn vị công ty, trường học, tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu làm visa muốn có hóa đơn thanh toán kê khai thuế hợp […]

Cách xuất hóa đơn GTGT dịch vụ làm visa Xem tiếp