gia hạn visa business nộp hồ sơ gia hạn về địa chỉ nào

Gia hạn visa business nộp hồ sơ gia hạn về địa chỉ nào?

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng visa business, cần ở lại Việt Nam lâu hơn để thực hiện công việc đang dang dở. Muốn gia hạn visa business nộp hồ sơ gia hạn về địa chỉ nào để […]

Gia hạn visa business nộp hồ sơ gia hạn về địa chỉ nào? Xem tiếp