skip to Main Content
Làm Visa đi Campuchia Công Tác Cập Nhật 2020

Làm Visa đi Campuchia công tác du lịch mới năm 2021

Công dân Việt Nam và nước ngoài làm Visa đi Campuchia công tác, du lịch mới từ tháng 11/2020, theo thông báo mới từ lãnh sự quán, thị thực Campuchia diện công tác đã được cấp lại bình thường với…

Call Now

Back To Top