thủ tục đi nước ý công tác có cty bảo lãnh gồm những gì

Thủ tục đi nước Ý công tác có bảo lãnh của cty gồm những gì?

Để đi Ý công tác đa phần công dân của các nước trên thế giới đều phải xin visa Schengen Ý, trừ trường hợp được miễn thị thực. Công dân Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Thủ tục đi […]

Thủ tục đi nước Ý công tác có bảo lãnh của cty gồm những gì? Xem tiếp