skip to Main Content
Gia Hạn Visa Cần Thủ Tục Gì

Gia Hạn Visa Cần Thủ Tục Gì ?

  • 10/09/2019

Gia hạn visa cần thủ tục gì? Gia hạn visa cho những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dạng gì? Mọi vấn đề thủ tục của quý khách hàng trong vấn đề xử lý gia hạn…

Phí Gia Hạn Visa Cho Người Nước Ngoài

  • 10/09/2019

Phí gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam quy định như thế nào ?  Phí gia hạn visa cho người nước ngoài dựa trên những căn cứ nào ? Mức thu lệ phí gia hạn visa như…

Back To Top