skip to Main Content

VISA BỊ QUÁ HẠN

Visa bị quá hạn là trường hợp như thế nào tại Việt Nam ? Cách xử lý visa quá hạn để người nước ngoài tiết kiệm chi phí, không phải xuất cảnh, tránh trường hợp bị liệt vào danh sách…

Gia Hạn Visa Cho Quốc Tịch Mỹ Tại Việt Nam

Việt Nam hiện nay đang là một đất nước nổi tiếng với các cảnh quan thiên nhiên đẹp, cơ hội đầu tư, phát triển lớn hấp dẫn du khách nước ngoài và đặc biệt một trong số đó là nước…

Gia Hạn Visa Cần Thủ Tục Gì

Gia Hạn Visa Cần Thủ Tục Gì ?

Gia hạn visa cần thủ tục gì? Gia hạn visa cho những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dạng gì? Mọi vấn đề thủ tục của quý khách hàng trong vấn đề xử lý gia hạn…

Phí Gia Hạn Visa Cho Người Nước Ngoài

Phí gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam quy định như thế nào ?  Phí gia hạn visa cho người nước ngoài dựa trên những căn cứ nào ? Mức thu lệ phí gia hạn visa như…

Back To Top