Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Gia Hạn Visa Dạng DL, DN Cho Người Nước Ngoài

Gia hạn visa dạng DL, DN cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dạng Du Lịch, Công Tác, thời hạn visa Việt Nam sắp hết hạn nhưng muốn ở lại thêm Việt Nam 15 ngày , 1 tháng , 3 tháng cần phải gia hạn visa Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập […]

23/10/2018 Quản Trị

Xem thêm

Làm Visa Bangladesh Cho Người Phần Lan,Đan Mạch,Iceland

Đối với những công dân được miễn visa Bangladesh thì không cần làm visa đi Bangladesh bao gồm : Barbados, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malawi, Maldives, Papua New Guinea, Seychelles, Sierra Leone, St Kitts và Nevis, Samoa, Tanzania, Tonga và Zambia. Tuy nhiên, để nhập […]

22/10/2018 Quản Trị

Xem thêm

Làm Visa Bangladesh Cho Người Quốc Tịch Anh,Na Uy,Thụy Điển

Đối với những công dân được miễn visa Bangladesh thì không cần làm visa đi Bangladesh bao gồm : Barbados, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malawi, Maldives, Papua New Guinea, Seychelles, Sierra Leone, St Kitts và Nevis, Samoa, Tanzania, Tonga và Zambia. Tuy nhiên, để nhập […]

22/10/2018 Quản Trị

Xem thêm

Làm Visa Ấn Độ Cho Người Quốc Tịch Myanmar

Làm Visa Ấn Độ Cho Người Quốc Tịch Myanmar ? Thủ Tục , quá trình làm visa Ấn Độ cho người nước ngoài như thế nào ? Người Quốc Tịch Thái Lan muốn làm visa Ấn Độ để đi du lịch, công tác tại Việt Nam nhưng chưa nắm rõ các thủ tục như thế nào, […]

19/10/2018 Quản Trị

Xem thêm

Làm Visa Ấn Độ Cho Người Quốc Tịch Singapore

Làm Visa Ấn Độ Cho Người Quốc Tịch Singapore ? Thủ Tục , quá trình làm visa Ấn Độ cho người nước ngoài như thế nào ? Người Quốc Tịch Thái Lan muốn làm visa Ấn Độ để đi du lịch, công tác tại Việt Nam nhưng chưa nắm rõ các thủ tục như thế nào, […]

19/10/2018 Quản Trị

Xem thêm

Làm Visa Ấn Độ Cho Người Quốc Tịch Philippines

Làm Visa Ấn Độ Cho Người Quốc Tịch Philippines ? Thủ Tục , quá trình làm visa Ấn Độ cho người nước ngoài như thế nào ? Người Quốc Tịch Philippines muốn làm visa Ấn Độ để đi du lịch, công tác tại Việt Nam nhưng chưa nắm rõ các thủ tục như thế nào,  Dịch […]

19/10/2018 Quản Trị

Xem thêm